12/21/2010

Dinarski rezervat biosfere

Svaki narod ima svoju svetu planinu: Grci - Olimp, srednjoevropski narodi Alpe, Japanci - Fudži. Hrvatska kultna planina, njena sveta gora, je Velebit. Među njegovim vrhovima je , kako legenda kaže, boravište dobrog duha Hrvata - Vile Velebita. Iako po visini zaostaje za ostalim hrvatskim planinama Dinarom, Kamešnicom i Biokovom,  ta planina je sastavni dio nacionalnog identiteta, simbol Hrvatske i jedan od elemenata njezine prepoznatljivosti u svjetskoj zajednici.
Velebit je najduža planina Dinarskog sistema. Proteže se u blago povijenom luku, smjera sjeverozapad - jugoistok, između prevoja Vratnik i doline Zrmanje, u dužini od 145 km. Masivno podnožje  planine je poprečno raščlanjeno prevojima, što je osnova uobičajne podjele planinskog niza na: sjeverni (između Vratnika i Velikog Alana), srednji (između Velikog Alana i Baških Oštarija), južni (između Oštarija i Malog Alana) i jugoistočni (između Malog Alana i doline gornje Zrmanje). Na zapadu je jasno omeđen Velebitskim kanalom Jadranskog mora, a na istoku ličko-gackom visoravni, između 425 i 600 metara nadmorske visine. Širina mu varira od oko 30 kilometara u sjevernom, do svega desetak kilometara vazdušne udaljenosti na južnom Velebitu. Uprkos glomaznom izgledu, njegov se planinski niz ne odlikuje naročitom visinom. Najviši, Vaganski vrh, doseže tek 1757 m.
Park prirode
Zbog specifičnih reljefnih, vegetacijskih i pejzažnih vrijednosti, pojedini uži dijelovi Velebita posebno su izdvojeni i obuhvaćeni odgovarajućim kategorijama zaštite. Godine 1949. u južnom dijelu planinskog niza osnovan je Nacionalni park "Paklenica" (102 km2), dok su najvrijedniji dijelovi sjevernog i srednjeg Velebita zaštićeni u kategoriji strogih i specijalnih rezervata. Nakon što je 1978. g. uvršten u svjetsku mrežu rezervata biosfere ("Program čovjek i biosfera", UNESCO), odlukom Hrvatskog sabora 1981. cijeli je Velebit proglašen nacionalnim parkom. Godine 1999. u sjevernom dijelu planinskog niza osnovan je Nacionalni park "Sjeverni Velebit" (109 km2), koji uključuje stroge rezervate Hajdučki i Rožanski kukovi, specijalni botanički rezervat Zavižan -
Balinovac - Zavižanska (Velika) Kosa, Velebitski botanički vrt u sjevernom, te specijalni rezervat šumske vegetacije Štirovača u srednjem Velebitu. S pravom Velebit danas nazivaju parkom nacionalnih parkova.
Prirodne znamenitosti Velebita upotpunjuju još i naučno i turistički najvrjedniji speleološki objekti u Hrvatskoj - Cerovačke pećine (južni Velebit) i Lukina jama (sjeverni Velebit) te mnoge manje špilje i jame, kao i niz značajnih geomorfoloških (Kiza, Tulove grede, kuk Stapina itd.) i hidroloških objekata (vrelo i tok Zrmanje itd.).

No comments:

Post a Comment