12/23/2010

Makedonski "crni biser"

U podnožu makedonskog Sv. Nauma nalazi se ulaz u Nacionalni park Galičica gdje je bajkoviti izvor rijeke Crni Drim. Drim izvire tek jedva kilometar uzvodno i možete ga posjetiti jednino čamcima na vesla kojih uvijek ima nekoliko spremnih za turiste. Veslač je, prema riječima turista koji su imali prilike da plove ovom fantastičnom rijekom, ujedno i vodič kroz park te će vam detaljno opisato sam krajolik.
 
Rijeka svojom zeleno-tirkizno-plavom ljepotom i pješčanim dnom pomalo podsjeća na hrvatska  Plitvička jezera, a izvora koji pune Crni Drim je bezbroj, voda čak izvire i iz samog dna. Mjestimično možete vidjeti male pješčane vulkane iz kojih izlazi voda i koji kao da vriju na dnu rijeke. Čini se da su nadohvat ruke, a bili su duboko i do tri metra, toliko je voda bistra. Ime “crni” Drim je dobio zahvaljujući endemskoj algi crne boje koja mjestimično pleše svoj zavodljivi ples na dnu rijeke.
Crni Drim izvire iz jednog od najpoznatijih stajaćih voda Balkana,  Ohridskog jezera,  I to sa nadmorske visine od 695 m, a izlazi iz Makedonije u blizini grada Debra na 476 m. nadmorske visine i teritorijalno ulazi u Albaniju. Ukupna dužina rijeke je 149 km., a unutar Makedonije rijeka ima 56 km.
Danas rijeka ima svoj prirodni tok na manjoj polovini svog korita, i to od svog izvora kod grada Struge do sela Tašmaruništa. Malo dalje od tog sela, u pravcu sjevera, rijeka ulazi u klisuru i formira vještačko jezero. Na rijeci se nalazi brana, visoka 82 m., oko 10 km nizvodno u pravcu sjevera, ovo je akomulacija za hidrocentralu Globočica. Odmah nakon te hidrocentrale, rijeka tvori novo jezero, zbog brane(102 m. visine) podignute na njoj kod grada Debra, a ovo vještačko jezero - Debarsko jezero je najbogatije vodom od svih akomulacija u Makedoniji. Jezero ima 520 miliona m² vode, od njega se voda pomoćnim tunelima vodi do hidrocentrale Špilje.
Vode Crnog Drima su bogate raznovrsnom ribom, posebno jeguljama, šaranima, klenom i mrenom. Kanjon rijeke postaje sve više omiljena destinacija za sportske ribolovce, i turiste rekreativce.
Hidropotencijal rijeke iskorišten je do maksimuma, i predstavlja značajan izvor energije, dvije hidrocentale proizvode 580 kilovatsati električne energije godišnje.
U sjeveroistočnoj Albaniji kod grada Kukësa, Crni Drim se spaja sa rijekom Bijeli Drim, i stvara novo jezero, od tog dijela rijeka se zove samo Drim i utiče u Jadransko more.
Voda iz rijeke je puna vapnenca i iz nekog razloga ne miješa se s vodom iz jezera dok protiče kroz njega. Kažu da se iz aviona može lijepo vidjeti tok struje jezerom. Kod Struge Drim svom silinom opet izlazi iz jezera i postaje rijeka. Voda u rijeci ima stalnu temperaturu i ljeti i zimi oko 9 stepeni i nikada se ne ledi čak i kada su niže temperature u okolini pa park radi i zimi.

No comments:

Post a Comment